KONTAKT


BPO Management Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 10
50-138 Wrocław
KRS: 0000377902
NIP: 8951989227
REGON: 021463560
Kapitał zakładowy: 10.000 PLN
Tel.: (+48 71) 77 88 889
sekretariat@bpom.pl

Zapraszamy na nasz

© Copyright 2016 BPOM Management Sp. z o.o. All rights reserved