Oferty pracy

Poniżej oferty pracyINFOLINIA przychodząca bez sprzedażyUtrzymanie Klienta
Wybierz ofertę pracy:

Klauzula do CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BPO Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.

Dodatkowa klauzula do CV
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez BPO Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu innym spółkom z Grupy Arteria S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez te spółki.

Informacja o administrowaniu danych
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BPO Management sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377902 (dalej jako: „Spółka”). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym zgłosiła Pani/Pan swój udział, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyraziła Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a za Pani/Pana zgodą także innym spółkom z Grupy Arteria, tj. spółkom powiązanym kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie ze spółką Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, dla ich potrzeb związanych z realizacją obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo_bpom@bpom.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: Polityka prywatności i Klauzula Rodo