Oferty pracy

Poniżej oferty pracyINFOLINIA przychodząca bez sprzedażyVECTRA – Utrzymanie Klienta

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Skąd dowiedziałeś/aś się o ofercie pracy? (wymagane)

Wybierz ofertę pracy:Klauzula do CV (kliknij aby rozwinąć)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BPO Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.

Dodatkowa klauzula do CV (kliknij aby rozwinąć)

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez BPO Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu innym spółkom z Grupy Arteria S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez te spółki.

Informacja o administrowaniu danych (kliknij aby rozwinąć)

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BPO Management sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377902 (dalej jako: „Spółka”).
W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe? Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.
Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych? W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem odo_bpom@bpom.pl
Komu będą przekazywane dane osobowe? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody będą także A.Y.C. GROUP S.A.,HR Support Sp. z o.o  w  zakresie procesu rekrutacji.
Jak długo będą przechowywane dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jakie uprawnienia ma osoba, której dane dotyczą? Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Czy podanie danych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Czy wzięcie udziału w  procesie rekrutacji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych? Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.

Przetwarzanie innych danych niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione powyżej, prosimy o dopisanie w treści CV następującej treści o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie w treści CV następującej treści o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W zakresie przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP oraz przetwarzania danych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe? Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych? Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych lub osoby do tego powołanej pod adresem odo_bpom@bpom.pl

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.