Oferty pracy

Strona główna / Oferty pracy

Oferty pracy

Poniżej oferty pracyPROJEKT INFORMACYJNY
Po lewej znajdziesz aktualne oferty pracy, sprawdź.

Swoje CV możesz wysłać poprzez:

 • formularz znajdujący się poniżej
 • e-mail: praca@bpom.pl
 • Facebook

Dla nas liczy się wysoka jakość obsługi klienta!
(a pod hasłem obsługi kryje się: informowanie, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów z którymi dzwonią nasi klienci)

Wymagamy tylko jednego: traktuj klienta tak, jak sam chciałbyś/chciałabyś być potraktowany/a.

Oferujemy:

 • atrakcyjną stawkę godzinową
 • wysokie premie jakościowe
 • elastyczny grafik, który sam układasz
 • pomoc oraz wsparcie doświadczonych koordynatorów projektu
 • profesjonalny pakiet szkoleniowy
 • dostęp do kart sportowych
 • lokalizacja przy wrocławskim Rynku
 • wolne weekendy
 • ścieżkę rozwoju
 • świetną atmosferę !

Oczekujemy:

 • dobrej dykcji
 • pogody ducha
 • wysokiej kultury osobistej
 • chęci do nauki
 • dobrej obsługi komputera
 • płynnego języka polskiego

Aplikuj, zadzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania 🙂
Dział HR: 572 728 088 | 789 409 737
  Wybierz ofertę pracy:

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BPO Management Sp. z o o. z siedzibą we Wrocławiu (50-138) przy ul.  Kuźniczej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,pod numerem KRS 0000377902 (dalej jako: „Spółka”).

  W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

  Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych?

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem odo_bpom@bpom.pl.

  Komu będą przekazywane dane osobowe?

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.

  Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres6 miesięcy.
  W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji

  Jakie uprawnienia ma osoba, której dane dotyczą?

  Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Czy wzięcie udziału w  procesie rekrutacji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

  Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.
  Przetwarzanie innych danych, niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymienione powyżej, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji i uniemożliwią nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  W zakresie przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP oraz przetwarzania danych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

  Ma Pan/Pani prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt: odo_bpom@bpom.pl
  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.